A munkavállalók kötelességei a balesetek megelőzésében

védőeszközök használata ismeretek elsajátítása fegyelem A munkavállaló csak biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban végezhet munkát, a vonatkozó szabályokat be kell tartania: a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonsági állapotáról meg kell győződnie, azt megfelelően használni és karbantartani. Az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni. A munkaterületen fegyelmet, rendet, tisztaságot tartani. A munkája biztonságos végzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani. A részére […]
A munkavállalók kötelességei a balesetek megelőzésében bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2016. január 30. | Filed under Munkavédelem érettségi tételek
Tags:

A magyarság eredete, őstörténete és a honfoglalás

4. A magyarság eredete, őstörténete és a honfoglalás -az őstörténet kutatásnak 3 alappillére van:nyelvészet,régészet és az írott források -származáselmélet eredetmítoszok(Biblia), és tudományos koncepciók alapján 1. A vándorló magyarság képe a korabeli (arab és bizánci) forrásokban -ÍROTT FORRÁSOK  – arab Dzsajháni:földrajztudós,920 körül:muszlim kereskedők beszámolója alapján ír:Az utak és birodalmak könyve, a könyv elveszett,csak átiratokból ismerjük […]
A magyarság eredete, őstörténete és a honfoglalás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2016. január 30. | Filed under Történelem érettségi tételek
Tags:

Ady szerelmi lírája és háborúellenessége

A futó és felszínes szerelmi kalandok után Nagyváradon lépett be életébe „az asszony”, az igazi szerelem, s ez fordulópontot jelentett költői pályafutásában is. Egy kivételes intelligenciájú, széles érdeklődési körű, az irodalom iránt fogékony, Párizsban élő magyar asszony, Diósy Ödönné Brüll Adél a Nagyváradi Napló hozzá eljutott számaiban felfigyelt Ady gyakori cikkeire és ritkán megjelenő verseire. […]
Ady szerelmi lírája és háborúellenessége bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2016. január 29. | Filed under Irodalom érettségi tételek
Tags:

The European Union

The European Union, then known as the European Economic Community, was set up in 1958. The six member countries (West Germany, France, Italy, Belgium, the Netherlands and Luxembourg) committed themselves, in the Treaty of Rome, to establishing a Common Market. By the late 1990s the EU consisted of 15 countries. They included the original six […]
The European Union bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2016. január 29. | Filed under Angol érettségi tételek
Tags:

Korai egyháztörténet

I. A kereszténység államvallássá válása Évszámok Üldözés megkezdődése                                                                    303 (1) Kötelező áldozat a császár képmásának                                             304 (1) Diocletianus lemond, Galerius                                                            305 (1) Részleges türelmi rendelet, Galerius halála                                          311 (1) Konstantin ”megtérése” Róma ostromakor                                          312 (2) I. Nagy Konstantin & Licinius társcsászárok – szabad vallásgyakorlat  313 (1) Orange-i zsinat                                                                                  314 (2) Afrikai püspökök zsinata – Árius […]
Korai egyháztörténet bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2016. január 28. | Filed under Történelem érettségi tételek
Tags:

Unemployment

Unemployment is concerned with people being out of work. The maintenance of full employment is a central policy aim of governments, but it has been accepted that there is some level of unemployment below which it is not possible to go without the return of inflationary pressure. Any attempt to control the level of employment […]
Unemployment bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2016. január 28. | Filed under Angol érettségi tételek
Tags:

Stock Exchanges around the world

The London Stock Exchange The London Stock Exchange provides a range of services for companies and investors: Company Services – the London Stock Exchange provides a number of markets which allow companies large and small to raise capital, and a range of services to increase the profile of the companies on our markets. Trading Services […]
Stock Exchanges around the world bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2016. január 27. | Filed under Angol érettségi tételek
Tags:

The Stock Exchange

Functions of the Stock Exchange There are stock exchanges in almost every major city in the world, but perhaps the most important ones are in New York, London, and Tokyo. Stock exchanges are markets where securities – shares and bonds, and also options and foreign exchange-are traded. Therefore, what happens on the exchange is crucial […]
The Stock Exchange bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2016. január 27. | Filed under Angol érettségi tételek
Tags:

A vallás és vallásosság szociológiai problémái

Azon gondolati rendszerek között, amelyek a társadalomnak normákat ajánlanak és a normákat alátámasztó értékeket kínálnak, a vallások a legfontosabbak. A vallásoknak az emberi társadalmakban meglévő fontossága fejeződik ki abban is, hogy a szociológiának meglehetősen elkülönült és intézményesült ága a vallásszociológia. Alapfogalmak Vallás: olyan hit és gyakorlatrendszer, amelynek segítségével valamely embercsoport az emberi élet végső kérdéseivel […]
A vallás és vallásosság szociológiai problémái bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2016. január 26. | Filed under Filozófia érettségi tételek
Tags:

Az Edfui templom

A templom tájolásáról fennmaradt egy leírás. “Megragadtam egy kis fakereket és a pálca (jogar) nyelét, együtt tartom a fonalat Szesattal (az istennővel), arcom követi a csillagok járását, szemem a zeniten nyugszik, homokórám mellett az időt jelző isten állt, kijelöltem a templom négy sarkát.” A Hórusz templom építője nagy elődjének névrokona Imhotep volt. A templom stílusa […]
Az Edfui templom bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2016. január 22. | Filed under Művészettörténet érettségi tételek
Tags:

Érettségi feladatsorok 2009. május – emelt szint

A 2009. májusi emelt szintű érettségi feladatsorai és megoldásai letölthető formában. Letöltéshez kattints a linkre jobb egérgombbal, majd Cél mentése másnéven vagy a hivatkozás mentése másnéven menüpontra: Magyar Nyelv és Irodalom Érettségi feladatsor – megoldás Történelem Érettségi feladatsor – megoldás Matematika Érettségi feladatsor – megoldás Angol Érettségi feladatsor – MP3 – megoldás Német Érettségi feladatsor […]
Érettségi feladatsorok 2009. május – emelt szint bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2016. január 21. | Filed under Feladatsorok

Felfedezések a 17. századig

1. Felfedezéseket ösztönző tényezők –     14. sz.: Ny-európai feudalizmus válsága: parasztlázadások, feudális belháborúk, pusztító járványok; relatív túlnépesedés –     15. sz. vége: India nagy kereskedelmi központ (Levantei kereskedelem) ® török veszély miatt nem használható –     15. sz.: fellendülő kereskedelem ® egyre nagyobb forgalom lebonyolításához több nemesfémre van szükség ® felfedező utak egyik legfőbb célja az arany […]
Felfedezések a 17. századig bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2016. január 21. | Filed under Történelem érettségi tételek
Tags:

Mítoszok az ember teremtéséről

Az ember teremtésérôl sokféle és egymásnak ellentmondó mítoszt ôriztek meg az irodalmi alkotások. A már említett mezopotámiai mondákban közös vonás, hogy egy fôisten, illetve a leghatalmasabb istenek egy isten húsát és vérét agyagos földdel összegyúrva teremtették meg az embert. Munkára, városok építésére, a föld megművelésére és saját szolgálatukra alkották a földi lényeket. A görög mitológia […]
Mítoszok az ember teremtéséről bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2016. január 20. | Filed under Irodalom érettségi tételek

Óceánok és tengerek

– a világtenger: – a Föld összefüggő vízburka – bolygónk felszínének 71%-a – a szárazföldek tagolják óceánokra és tengerekre – az óceánok a Föld legnagyobb medencéiben fekszenek – tagolása: – 3 óceán: – Csendes-óceán – Atlanti-óceán – Indiai-óceán – tengerek: – a szárazföldek az óceánokból alakítják ki – interkontinentális (kontinensek közötti): – Földközi-tenger – Vörös-tenger […]
Óceánok és tengerek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2016. január 20. | Filed under Földrajz érettségi tételek
Tags:

A Memnon kolosszusok

III.AMENHOTEP (i.e.1391-1353) tett talán a legtöbbet Thébáért, szerényebb számban, de annál impozánsabban építkezett a Nílus nyugati partján is. III.AMENHOTEP építteti Théba legnagyobb síremlékét, amiből csak a Memnon kolosszusok és egy sztélé (feliratos kőlap) maradt fenn. A kolosszusok egyetlen homokkő tömbből lettek faragva, melyeket 700 km-ről a Memphisz melletti kőbányákból szállították ide. A kolosszusok 15m magasak, […]
A Memnon kolosszusok bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
2016. január 19. | Filed under Művészettörténet érettségi tételek
Tags:
\